FRVŠ - projekty řešené v roce 2006-2013

FRVŠ - projekty řešené v roce 2013

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Inovace předmětu Ekonomika sociálního zabezpečení FRVS/2013/973 Sobotka Martin, Ing., Ph.D. 1-12/2013
Tvorba nového předmětu Zpracování dotazníkových šetření FRVS/2013/565 Seinerová Kateřina, Ing. 1-12/2013

FRVŠ - projekty řešené v roce 2012

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Inovace předmětu Financování podniku a aktualizace a tvorba výukových a studijních materiálů FRVS/2012/314 Kuběnka Michal, Ing., Ph.D. 1-12/2012
Inovace studijního předmětu Tvorba WWW stránek FRVS/2012/375 Hub Miloslav, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2012
Multimediální podpora pro výuku předmětu Elektronický obchod FRVS/2012/1030 Filipová Jana, Ing. 1-12/2012

FRVŠ - projekty řešené v roce 2011

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Inovace datových sad pro výuku geografických informačních systémů FRVS/2011/1721 Jedlička Martin, Ing. 1-12/2011
Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací FRVS/2011/755 Svoboda Ondřej, Ing., Ph.D. 1-12/2011 PDF
Inovace předmětu Finanční řízení FRVS/2011/574 Tvrdíková Pavlína, Ing., Ph.D. 1-12/2011
Inovace předmětu Úvod do informačních systémů FRVS/2011/1010 Komárková Jitka, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2011
Multimediální podpora výuky skupiny předmětů Rozhodovací procesy FRVS/2011/1919 Křupka Jiří, doc. Ing., PhD. 1-12/2011
Multimediální studijní opora pro předmět Počítačové sítě 1 FRVS/2011/1795 Horák Oldřich, Ing. Mgr., Ph.D. 1-12/2011
Vytvoření mobilní počítačové učebny vybavené statistickým softwarem FRVS/2011/1655 Linda Bohdan, doc. RNDr., CSc. 1-12/2011
Zřízení počítačové laboratoře pro výuku modulu Analytické a modelovací metody FRVS/2011/1774 Petr Pavel, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2011

FRVŠ - projekty řešené v roce 2010

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace počítačové učebny pro podporu výuky metod strategického a procesního řízení FRVS/2010/1152 Šimonová Stanislava, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2010

FRVŠ - projekty řešené v roce 2009

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Implementace technologie GPS do výuky předmětu Geografické informační systémy II FRVS/2009/1643 Sedlák Pavel, Mgr., Ph.D. 1-12/2009
Multimediální studijní materiály pro výuku technologií internetu FRVS/2009/27 Hub Miloslav, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2009

FRVŠ - projekty řešené v roce 2008

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace programového vybavení pro výuku předmětů zaměřených na geoinformační technologie FRVS/2008/2036 Komárková Jitka, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2008

FRVŠ - projekty řešené v roce 2007

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Tvorba e-learningového kurzu pro předmět Municipal Finance FRVS/2007/1996/F5/d Provazníková Romana, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2007

FRVŠ - projekty řešené v roce 2006

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace cvičení předmětu Daňový systém ČR FRVS/2006/2393 Čekanová Libuše, Ing., Ph.D. 1-12/2006
Inovace laboratoře výpočetní techniky pro podporu výuky procesního řízení FRVS/2006/2322 Šimonová Stanislava, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2006
Multimediální podpora předmětu "Teorie systémů I" FRVS/2006/939 Křupka Jiří, doc. Ing., PhD. 1-12/2006
Tvorba nového předmětu Malé a střední podnikání a příprava studijních materiálů distanční opory FRVS/2006/1838 Brodský Zdeněk, Ing., Ph.D. 1-12/2006

Zdroj: IS UPa