Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Skládá se ze dvou části. První projektová část má za cíl zpracovat analýzu stavu a poptávky po profesním vzdělávání v Pardubickém kraji ze strany zaměstnavatelů a  analýzu nabídky profesního vzdělávání nabízených vzdělávacími institucemi. Na základě těchto výzkumů má být zpracována komplexní analýza rozvoje a potřeb dalšího profesního vzdělávání. Na závěr bude vypracována metodika pro zdokonalení anticipace potřeb zaměstnavatelů ve sledované oblasti vzdělávání.

Základním podkladovým materiálem k těmto analýzám budou výsledky rozsáhlého a komplexního dotazníkového šetření zaměřeného na zjišťování potřeb zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a dalších organizací působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji.

Druhá projektová část je zaměřena na podporu spolupráce a komunikace zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a dalších organizací působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji formou nabídky účasti na odborné konferenci tématicky zaměřené na aktuální otázky současného stavu a rozvoje profesního vzdělávání v regionech. Součástí konference bude propagace projektu, zejména prezentace výsledků první projektové části.

Univerzita Pardubice se projektu účastní jako partner. Žadatelem o projekt je Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.