Systémové inženýrství a informatika - Pojistné inženýrství

 

 

 Studijní program:

 N6209 Systémové inženýrství a informatika

 Studijní obor:

 6209T030 Pojistné inženýrství

 Forma studia:

 prezenční

 Délka studia, akademický titul:

 2 roky, Ing.

 Počet přijímaných 2015/2016:

 50

 Počet uchazečů 2014/2015:

 66

 Počet přijatých 2014/2015:

 40

Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Studijní obor Pojistné inženýrství poskytuje vzdělání pro oblast komerčního pojišťovnictví s akcentem na aplikaci informačních technologií a kvantitativních metod při řízení a rozhodování. Do výuky jsou zahrnuty poznatky pro účinnější prevenci a odhalování hospodářské kriminality obecně a pojistných podvodů zvláště. Obor je určen zejména pro absolventy bakalářských oborů programu Systémové inženýrství a informatika a pro studenty bakalářských oborů programů Hospodářská politika a správa či Ekonomika a management.

Obsahová struktura navazujícího magisterského programu oboru Pojistné inženýrství klade důraz na ekonomické discipliny, pojišťovnictví, kvantitativní metody, informatiku a systémové inženýrství. Nově jsou v oboru dvě specializační zaměření Management finančních rizik a Pojistné inženýrství. Zaměření si student zvolí až při zápisu do studia.

Skutečnost, že studijní obor je součástí studijního programu Systémové inženýrství a informatika, je garancí schopností jeho absolventů ve využívání výpočetní techniky, rozsáhlých databázových systémů a dalších informačních zdrojů komerčních pojišťoven a jiných finančních institucí pro řízení rizika, kontrolu solventnosti a finančních toků, investiční strategii, cílený marketing, odhalovaní pojistných podvodů apod.

Obor lze studovat pouze v prezenční formě studia.