Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě

 

Studijní program:

N6209 Systémové inženýrství a informatika

Studijní obor:

6209T019 Informatika ve veřejné správě

Forma studia:

prezenční i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

2 roky, Ing.

Počet přijímaných 2014/2015:

60/40 (P/K)

Počet uchazečů 2013/2014:

24/20

Počet přijatých 2013/2014:

12/15

 Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Navazující dvouletý magisterský obor Informatika ve veřejné správě je oborem interdisciplinárním, založeným na souběžném získání vědomostí a dovedností v informačních a komunikačních technologiích (ICT) a v systémových, ekonomických, právních, správních a dalších vědách. Cílem studia oboru Informatika ve veřejné správě v rámci studijního programu Systémové inženýrství a informatika je výchova kvalifikovaných odborníků pro široký okruh funkcí v ekonomice a správě, schopných navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie a využívat počítačem podporované metody při rozhodování.