Regional Development and Governance (Rozvoj a správa regionů)

Fakulta:

Fakulta ekonomicko-správní

Studijní program:

N6202 - Hospodářská politika a správa

Forma studia:

Prezenční

Typ studia:

Navazující magisterský

Číslo oboru:

6202T041

Číslo specializace:

99

Délka studia:

2 roky

Garant:

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

Verze studijního plánu:

2016

Podrobnosti k oboru

Anotace oboru

Společný studijní obor si klade za cíl poskytnout studentům kvalitní přípravu a prohloubení znalostí v oblasti veřejné ekonomie, veřejné ekonomiky a financí, rovněž v oblasti veřejné správy, governance a rozvoje regionů. Neopomíjí ani sociální a environmentální aspekt dané problematiky. Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice přináší do programu zejména výuku veřejné ekonomie a financí (Veřejná ekonomie, Finance veřejného sektoru), dále pak problematiku práva (Právo EU). Univerzita v Šiauliai pak vnáší do spolupráce především oblasti řízení veřejného sektoru a veřejné politiky (Veřejná politika a governance), tak rozvoje regionů (Regionální ekonomie, Udržitelný regionální rozvoj a management regionálních programů, Migrace a regionální rozvoj) a další.

 

Vzdělávací cíle

Druhý stupeň vysokoškolského vzdělání – společný navazující magisterský studijní obor Rozvoj a správa regionů ve spolupráci se Šiauliai Univerzitou je určen pro uchazeče, kteří již získali alespoň základní vzdělání univerzitního typu a mají za cíl rozvíjet své odborně-analytické dovednosti potřebné pro práci ve státních a samosprávních institucích formujících a implementujících veřejnou politiku, dále pro práci v privátním sektoru aktivně spolupracujícím s těmito institucemi. Magisterské stadium je zaměřeno na celkovou integraci a prohlubování analytických schopností student a to zejména v těchto oblastech: management a implementace veřejných procesů, se zaměřením zejména na politiku udržitelného rozvoje, sociální politiku a veřejnou ekonomiku, dále governance umožňující zapojení do implementace veřejných politik, regionální rozvoj, upevňování regionální soudržnosti, jež tímto způsobem prospívá socio-ekonomickému rozvoji regionu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti.