Ekonomika a management - Ekonomika a management podniku

 

 

 Studijní program:

 N6208 Ekonomika a management

 Studijní obor:

 6208T009 Ekonomika a management podniku

 Forma studia:

 prezenční i kombinovaná

 Délka studia, akademický titul:

 2 roky, Ing.

 Počet přijímaných 2015/2016:

 120/80 (P/K)

 Počet uchazečů 2014/2015:

 169/159

 Počet přijatých 2014/2015:

 120/80

Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Cílem navazujícího magisterského oboru Ekonomika a management podniku je poskytnout absolventům potřebný základ ekonomických znalostí a manažerských vědomostí a dovedností pro výkon odborně náročných ekonomických a manažerských vrcholových pozic v podnicích.

Studijní obor má za cíl připravit odborníky jak na místa vedoucích podnikových ekonomů s potřebnou znalostí managementu, tak i manažerů s nezbytou znalostí ekonomických procesů. Absolvent je připraven pro odborně náročné činnosti v oblasti finančního a manažerského účetnictví, finančních analýz, restrukturalizace podniku, finanční kontroly, auditu, daní, poradenství, marketingu, obchodu, inovací, podnikání na tuzemských i zahraničních trzích. Potencionálními zaměstnavateli jsou podnikatelské subjekty výrobního, obchodního i terciárního sektoru, rovněž i instituce a orgány veřejné správy, také neziskové organizace veřejné i soukromé sféry.