Přípravný kurz pro přijímací zkoušku z předmětu matematické metody v ekonomii

 
Vážení uchazeči,
Ústav matematiky pro vás pořádá přípravný kurz k přijímací zkoušce do magisterského studia na Fakultě ekonomicko-správní.
Účast na kurzu by měla usnadnit zvládnutí testu z matematických metod v ekonomii, který je součástí přijímací zkoušky do všech studijních programů navazujícího magisterského studia. Kurz je zaměřen na stručné zopakování látky, předepsané pro přijímací řízení a na procvičení typických příkladů, vyskytujících se u zkoušky.
Obsah kurzu tvoří dva ucelené tematické bloky: lineární algebra a matematická statistika. Každému bloku bude věnováno šest hodin výuky podle následujícího rozvrhu:
 
10. 6. 2017 (sobota)
1. blok - lineární algebra
900 - 1200
1300 - 1600
11. 6. 2017 (neděle)
2. blok - matematická statistika
900 - 1200
1300 - 1600
 
Místo konání: Pardubice - Stavařov, Studentská 95, posluchárna DB-B2 (vchod přes vrátnici DFJP). Nejlepší spojení z nádraží ČD je autobusem č. 10 do stanice Univerzita, příp. trolejbusem č. 3, nebo autobusem č. 16 do stanice Polabiny, Hradecká.
Kurzovné, které činí celkem 980 Kč,- zaplatíte složenkou typu A nebo převodem z účtu.  Ústřižek či jiný doklad o zaplacení (stačí i čitelná kopie dokladu) nalepíte
na vyplněnou přihlášku, kterou zašlete do 8. 6. 20167na adresu:
 
Univerzita Pardubice
Ústav matematických a kvantitativních metod
Studentská 95
532 10 Pardubice
 
Údaje pro vyplnění složenky typu A:
Adresa majitele účtu: Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
Číslo účtu:                  37030561/0100
Variabilní symbol:      4510474002
Přihlášky a potvrzení o platbě lze zasílat e-mailem na adresu radka.kradlova@upce.cz .
 
Důležité upozornění pro účastníky kurzu:
Ve druhém vyučovacím bloku - matematické statistice, budete potřebovat kalkulačku.
 
 
 
 
 
Přihláška
 
 
 
Jméno:……………………………………………………………………………….
 
Adresa:………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………….
 
Telefon:……………………………………………………………………………...
 
E-mail:……………………………………………………………………………….
 
 
Dále svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí, že v případě neúčasti se kurzovné nevrací.
 
 
Podpis:
 
 
Datum:
 
 
 
 
 
Prosím, přiložte doklad o zaplacení!