Mimořádné stipendium pro nadané uchazeče

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ UCHAZEČI O STUDIUM,
kteří splní podmínky přijímacího řízení, pravidla přiznání stipendia a zahájí své první studium v 1. ročníku bakalářského studijního programu na některé ze sedmi fakult Univerzity Pardubice v akademickém roce 2014/2015, obdrží mimořádné jednorázové stipendium ve výši 5 000,- Kč.

Kritéria Fakulty ekonomicko-správní pro udělení stipendia:
prvních 50
- vykonali v roce 2014 státní maturitní zkoušku s výsledkem: prospěl s vyznamenáním,
- v případě většího počtu uchazečů splňujících toto kritérium bude pořadí určeno podle průměru ze státní (společné) části maturity.

 

Podmínky se vztahují na uchazeče o studium v rámci všech kol přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015.

Mimořádné jednorázové stipendium bude vyplaceno studentovi 1. ročníku bakalářského studijního programu, který úspěšně ukončí 1. semestr studia podle Studijního a zkušebního řádu UPa.

Stipendium bude zasláno na účet studenta na základě dat zápisu studia do matriky studentů a na základě poskytnutí informací studentem pro zaslání stipendia na jeho účet.

Bližší informace na studijním oddělení fakulty, případně u proděkanky pro studium.