Přehled doktorských programů a oborů

STUD
Název studijního programu
AKVO
Název studijního oboru
Forma
Doba studia Ph.D.
Cizí jazyk
PROG
P1802  
Aplikovaná informatika
1802V001
Aplikovaná informatika
P, K
4
 
Applied Informatics
P, K
4
A
P6202
Hospodářská politika a správa
6202V073
Regionální a veřejná ekonomie
P, K
3
 
Regional and Public Economics
P, K
3
A
P6208
Ekonomika a management
6208V037
Management
P, K
3
 
P6209
Systémové inženýrství a informatika
6209V019
Informatika ve veřejné správě
P, K
4
 
Informatics within Public Administration          
P, K
4
A