Doktorské studium

 • Vstupní požadavky na uchazeče
 • Charakteristika studijního oboru
 • Cíle studia
 • Zaměření a rozsah požadovaných znalostí a studijní předměty
 • Studijní plány
Témata disertačních prací
 • Studijní program Hospodářská politika a správa, obor Regionální a veřejná ekonomie
 • Studijní program Ekonomika a management, obor Management
 • Studijní program Systémové inženýrství a informatika, obor Informatika ve veřejné správě
 • Studijní program Aplikovaná informatika, obor Aplikovaná informatika

Informace o přijímacím řízení

 • Forma, podoba a náležitosti přihlášky
 • Požadavky k přijímacímu řízení
 • Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky
 • Termín přijímacího řízení
 • Výsledky přijímacího řízení
 • Okruhy otázek k přijímacím zkouškám
Pokyny k zápisu
 • Termín zápisu
 • Náležitosti potřebné k zápisu
Studijní řád doktorského studia
 
Další informace

Kontakt ...