Z důvodu nenaplněné kapacity v některých oborech, vyhlašuje děkanka Fakulty ekonomicko-správní dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017. V dodatečném přijímacím řízení platí stejné podmínky pro přijetí ke studiu jako v prvním kole - viz Směrnice 1/2015

Bakalářské studium:

obor Management finančních rizik (PS)

obor Informatika ve veřejné správě  (PS, KS)

obor Regionální a informační management (PS)

obor Informační a bezpečnostní systémy (PS, KS)

obor Management ochrany podniku a společnosti (PS, KS)

obor Management podniku (PS, KS)

Termín pro podání přihlášek: do 31. 7. 2016 na adrese http://eprihlaska.upce.cz

Termín pro zaslání ověřené kopie závěrečného vysvědčení z 3.ročníku střední školy a ověřené kopie maturitního vysvědčení je do 31.7. 2016 (včetně).

Jak se přihlásit ke studiu

Navazující magisterské studium:

obor Regionální rozvoj, Bezpečnost regionu (PS)

obor Ekonomika veřejného sektoru (PS, KS)

Pojistné inženýrství (PS)

Informatika ve veřejné správě (PS, KS)

Regionální a informační management (PS)

Termín pro podání přihlášek (pouze elektronicky): do 31. 7. 2016 na adrese http://eprihlaska.upce.cz

Termín přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je 24. 8. 2016.

Jak se přihlásit ke studiu

 

Pozn.: PS = prezenční forma studia, KS = kombinovaná forma studia