Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice nabízí vedoucím sociálním pracovníkům a sociálním pracovníkům možnost průběžného celoživotního vzdělávání v tří-semestrálním akreditovaném vzdělávacím programu ukončeném závěrečnou zkouškou (program je akreditován u MPSV ČR).

Začátek kurzu: září 2013

Kontakt:
Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

E-mail: Jan.Mandys@upce.cz
tel.: 466 036 171