Systémové inženýrství a informatika - Informační a bezpečnostní systémy

 Studijní program:

 B6209 Systémové inženýrství a informatika

 Studijní obor:

 6209R029 Informační a bezpečnostní systémy

 Forma studia:

 prezenční i kombinovaná

 Délka studia, akademický titul:

 3 roky, Bc.

 Počet přijímaných 2015/2016:

 40/40 (P/K)

 Počet uchazečů 2014/2015:

 35/15

 Počet přijatých 2014/2015:

 35/15

 
Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Absolvent tohoto nového tříletého bakalářského oboru získá znalosti z oblasti informační a komunikační technologie, klasické detektivní technologie, podnikatelsko-zpravodajské technologie, lobbyistické technologie. Bude schopen využívat systémového přístupu při řešení různorodých problémů bezpečnostních služeb se zaměřením na oblast podnikatelského a konkurenčního zpravodajství s maximálním využitím soudobých informačních a komunikačních technologií (ICT). Součástí odborné přípravy je i krátkodobá odborná praxe.

Absolvent bude vybaven znalostmi pro pozici odborného uživatele informačních zdrojů, prostorových informací, databází a počítačových sítí k výkonu funkcí v oblasti soukromě bezpečnostní ochrany ekonomických zájmů v regionálních orgánech a organizacích, a to jak ve veřejné správě, tak i v soukromém sektoru.

Studijní obor se realizuje prezenční i kombinovanou formou.

Studijní plány