Ekonomika a management - Management podniku

 Studijní program:

 B6208 Ekonomika a management

 Studijní obor:

 6208R126 Management podniku

 Forma studia:

 prezenční i kombinovaná

 Délka studia, akademický titul:

 3 roky, Bc.

 Počet přijímaných 2015/2016:

 70/40 (P/K)

 Počet uchazečů 2014/2015:

 234/91

 Počet přijatých 2014/2015:

 70/40

 
Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Absolventi tohoto oboru mohou působit v ziskové i neziskové podnikatelské sféře, ve veřejné správě a v různých funkcích ve výrobních podnicích a v podnicích služeb.

Těžiště výuky spočívá v přípravě posluchačů na zvládnutí procesů zakládání malých a středních podniků, řízení jejich činnosti, řízení nadací či občanských sdružení, řízení dlouhodobého rozvoje i v krizových situacích, na získávání praktických zkušeností k výkonu manažerských funkcí.

Obsahová struktura standardního studijního plánu studijního oboru Management podniku zahrnuje čtyři hlavní oblasti poznatků: ekonomie a aplikované ekonomické disciplíny pro podnikovou úroveň, management a specifické manažerské činnosti, informační technologie včetně matematicko-statistických disciplín a ostatní poznatky – zejména právo a cizí jazyky.

Specifika oboru spočívají ve dvojím odborném zaměření, z kterého si posluchači mohou počínaje čtvrtým semestrem vybrat specializaci:

Management malých a středních podniků  - specializace je určena posluchačům, kteří budou působit v ziskové a neziskové podnikatelské sféře i ve veřejné správě v různých funkcích ve výrobních podnicích, komunálních podnicích a v podnicích služeb.

Manažerřská etika - je určena posluchačům, kteří by měli na různých pozicích řídící hladiny podniků přispět k překonání rutiny a prosadt se jako inovátoři současné manažerské praxe. Aplikace manažerské etiky v stakeholder managementu umožní předcházet krizovým situacím a po poznání specifických podmínek podniku, se uplatnit ve výkonných manažerských funkcích.

Studijní plány