Podzimní přípravný kurz z Matematiky pro nově přijaté studenty do bakalářského studia

Vážený/á studente/studentko,

byl/a jste úspěšně přijat/a ke studiu na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Nedílnou součástí studia je absolvování předmětů Matematika I v zimním a Matematika II v letním semestru prvního ročníku. Osnovy těchto předmětů stavějí na znalosti středoškolské matematiky v rozsahu předepsaném pro gymnázia. Ze zkušenosti víme, že jedním z významných faktorů neúspěchu při studiu vysokoškolské matematiky je právě neznalost matematiky středoškolské. Na přednáškách a cvičení není bohužel dostatečný prostor pro její opakování.

Z uvedených důvodů Ústav matematiky nabízí možnost upevnění a doplnění si chybějících znalostí formou přípravného kurzu. Výuka je zaměřena především na ty části středoškolské matematiky, které jsou nevyhnutnou podmínkou pro studium vysokoškolské matematiky.

Přípravný kurz se uskuteční v učebnách ve 2. NP v budově Fakulty ekonomicko-správní, Studentská ulice 84, Pardubice, vždy v sobotu od 9 hodin, v rozsahu 7 vyučovacích hodin

v těchto termínech:

3.9.; 10.9.; 17. 9.; 24. 9. 2016

Cena kurzu je 2 900,- Kč.

Přihlášky zašlete nejpozději do 1. 9. 2016.

O případných změnách učeben budete informováni na webu a na vrátnici budovy.

Doprava k budově Fakulty ekonomicko-správní z nádraží ČD a ČSAD je autobusem č. 10 do stanice Univerzita, příp. trolejbusem č. 3, nebo autobusem č. 16 do stanice Polabiny, Hradecká.

Mapa univerzitního kampusu:

 http://www.upce.cz/kde/kampus.html

 

Úhradu proveďte na účet, buď převodním příkazem nebo složenkou typu A.:

č. ú. 37030561/0100, VS 4510464003, KB Pardubice.

Údaje pro vyplnění složenky typu A:                       Adresa pro zaslání přihlášky:

Univerzita Pardubice                                                Univerzita Pardubice

Studentská 95                                                             FES -  Ústav matematiky

532 10 Pardubice                                                        Studentská 95

                                                                                      532 10 Pardubice

 

Doklad o zaplacení (stačí čitelná kopie) přiložte prosím k přihlášce.

Přihlášky i potvrzení o platbě lze zasílat i e-mailem na adresu radka.kradlova@upce.cz

 

Přihláška k  přípravnému kurzu z Matematiky

 

Jméno:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

 

Dále svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí, že v případě mé neúčasti na kurzu se kurzovné nevrací.

 Datum, podpis: