Důležitá data

 

Den otevřených dveří pátek 20. 1.  2017 od 10.00 v Aule Univerzity Pardubice

                                        v sobotu 21. 1. 2017 od 10.00 v posluchárně EB E (Studentská 95, Pardubice - Polabiny)

Uzávěrka přihlášek do bakalářského studia:  15. 3. 2017

Přijímací řízení: přijetí ke studiu na základě studijního průměru ze všech předmětů závěrečného vysvědčení 3. ročníku střední školy.

Zaslat na studijní oddělení FES

  • úředně ověřenou kopii vysvědčení ze 3.ročníku střední školy do 15. 3. 2017
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději  do 15. 6.  2017
  • doklady pro bonifikaci v přijímacím řízení  do 15. 4. 2017

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách Univerzity Pardubice:  od 22. 6. 2017