Vědecká rada

Složení Vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
na období 2016 – 2019

 

Předsedkyně:

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., děkanka fakulty

 

Interní členové:

 • Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D., proděkan pro studium a pedagogickou činnost
 • prof. Ing. Jan Čapek, CSc., proděkan pro vědu a tvůrčí činnost
 • doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D., vedoucí ÚPEM
 • doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., proděkanka pro vnitřní záležitosti
 • doc. Ing. Jiří Křupka, PhD., proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
 • doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc., vedoucí ÚMKM
 • doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D., ÚPEM
 • prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D., ÚMKM
 • doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D., vedoucí ÚSII
 • prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc., ÚEV
 • doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D., vedoucí ÚEV

 

Externí členové:

 • prof. Ing. Josef Arlt, CSc., proděkan pro pedagogickou činnost FIS, VŠE v Praze
 • doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D., prorektor pro rozvoj FP, VUT v Brně
 • prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., KPH, ESF, MU v Brně
 • prof. Ing. Petr Doucek, CSc., proděkan pro vědu a výzkum FIS, vedoucí KSA, VŠE v Praze
 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., FME, UTB ve Zlíně
 • prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. Katedra regionálnych vied a manažmentu, EF, TU v Košicích
 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., děkan FIM, Univerzita Hradec Králové
 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., emeritní rektor, vedoucí KFCh, FChT, UPa
 • prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., prorektorka pro vnitřní záležitosti, UPa
 • prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně Českého statistického úřadu v Praze
 • prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., vedoucí KE, PEF, ČZU v Praze
 • doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., vedoucí KVE, ESF, MU v Brně
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., děkan EF, TU v Liberci