Disciplinární komise

Předseda:  Ing. Michal Kuběnka, Ph.D.
Členové:

  • doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.
  • PhDr. Josef Duplinský, CSc.
  • JUDr. Martin Šmíd
  • Ing. Miroslav Pásler
  • Ing. Petr Svoboda
  • Bc. Tereza Gazdíková
  • Jan Brejcha