Oddělení pro vzdělávací činnost

Ing. Jana Pekařová
referent pro agendu zahraničních studentů, program ERASMUS
tel.: 466 036 058,
místnost: EA 05028

Ing. Ondřej Prusek, Ph.D.
fakultní správce rozvrhů
tel.: 466 036 416,
pracoviště: Oddělení podpory informačních systémů (93612)