7.8.2017
Dodatečné přijímací řízení - zápisy do 1. ročníků bakalářského studia pro ak. rok 2017/2018

Studenti, kteří jsou přijati v dodatečném přijímacím řízení do bakalářské studia se dostaví k zápisu dne 31. srpna 2017 v 8:00 hod do budovy Dopravní fakulty Jana Pernera (označení budovy DB), posluchárna B1, (Studentská 95, Pardubice).

S sebou si vezměte občanský průkaz, 2 fotografie o rozměrech 3,5x 4,5 cm, psací potřeby a menší finanční obnos (50,- Kč). Jestliže se nebudete moci z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně, může tak za Vás učinit Vámi pověřená osoba, která se prokáže ověřenou plnou mocí.Zuzana Slavíková, DiS.
SO FES