7.8.2017
Zahájení výuky v zimním semestru akademického roku 2017/2018

Prezenční forma  všechny ročníky bakalářského i navazujícího studia: 25. 09. 2017

1. ročník bakalářského prezenčního studia má navíc úvodní setkání v pátek 22. 9. 2017 od 8.00 v univerzitní aule A1. Studenti zde mimo jiné obdrží své indexy a průkazy studenta. Délka informačního setkání se předpokládá do cca 10.30 hodin. Studenti, kteří na FES již v minulosti studovali, se nemusí tohoto setkání účastnit a mohou si vyzvednout  své indexy na studijním oddělení FES.

Kombinovaná forma studia:

  • 1. ročník bakalářského studia: 06. 10. 2017
  • 2. ročník bakalářského studia: 13. 10. 2017
  • 3. ročník bakalářského studia: 20. 10. 2017
  • 1. ročník navazujícího studia: 13. 10. 2017
  • 2. ročník navazujícího studia: 20. 10. 2017

Studenti 1.ročníku bakalářského kombinovaného studia obdrží informace k organizaci studia dne 6.10. od 8.00 v učebně B1 (budova DFJP) v rámci předmětu KUDS - Úvod do distančního studia. Indexy a studijní průkazy si mohou studenti vyzvednout před zahájením výuky od 7.30 do 8.00 před učebnou B1.Zuzana Slavíková, Dis.
SO FES