11.7.2017
Dodatečné přijímací řízení na FES pro akad.rok 2017/2018

Z důvodu nenaplněné kapacity v bakalářském a navazujícím magisterském studiu vyhlašuje děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice podle Směrnice FES_SME_2016_002/A Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/18  pro akademický rok 2017/2018 konání druhého kola přijímacího řízení.

Bakalářské studium

Druhé kolo přijímacího řízení je vyhlášeno v těchto studijních programech a oborech bakalářského stupně, jak v prezenční, tak kombinované formě:

B6202  Hospodářská politika a správa

B6208 Ekonomika a management

B6209 Systémové inženýrství a informatika

 

Lhůta pro podání přihlášek k bakalářskému studiu a uhrazení poplatku: do 31. července 2017.

Povinností uchazeče je do 31. 07. 2017 doručit úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení ze 3. ročníku střední školy a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95, 532 10 Pardubice.

 

Navazující magisterské studium

Druhé kolo přijímacího řízení je vyhlášeno v těchto studijních programech, oborech navazujícího magisterského stupně, jak v prezenční, tak kombinované formě:

N6202 Hospodářská politika a správa

  •   studijní obor Ekonomika veřejného sektoru
  •   studijní obor Regionální rozvoj

N6208 Ekonomika a management

  •   studijní obor Ekonomika a management podniku

 

N6209 Systémové inženýrství a informatika

  •  studijní obor Informatika ve veřejné správě
  •  studijní obor Pojistné inžerýství

 

Lhůta pro podání přihlášek k navazujícímu magisterskému studiu a uhrazení poplatku: do 31. července 2017.

Termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia je 24. srpna 2017.

Pro přijímací řízení zůstává v platnosti směrnice FES_SME_2016_002/A Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/18 , v které je uvedeno jak se přihlásit ke studiu a podrobné podmínky pro přijetí ke studiu.Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.
DFES