SW modul pro tvorbu týdenních plánů / SW module for week plans creation

Autoři / authors: Zechmeister Jiří ;   Žák David ;   Váňa Tomáš ;   Lebduška Jiří

Popis česky:    

Modul pro tvorbu týdenních plánů slouží pro vytváření týdenních plánů na základě historických dat a dostupné kapacitě zdrojů. Tvorba plánů pracuje v poloautomatickém režimu, uživateli stačí pouze funkcionalitu spustit. Rozplánování potom proběhne automaticky. Systém vyhodnotí dostupné zdroje na zvolené období a na základě historických dat provede rozplánování na stejné časové úseky. Modul je realizovaný jako balíček PL/SQL pro databázové servery Oracle. Je možné jej nasadit v aplikacích, které pracují nad databázovým prostředím Oracle 11g a vyšším. Modul je uvolněn pod licencí GNU GPL.

Description:

The module for week plans creation is used for creating of a week plans based on historical data and resource available. Plans creation works in semi-automatic mode. User only has to start the functionality. Planning works automatically. System evaluates the resource available for the selected period and does the planning based on historical data to same time periods. Module is implemented as PL/SQL database package for Oracle database system. It can be deployed in all applications which is based on Oracle 11g database system a higher. Module is released under GNU GPL license.

Download.