SW knihovna SAMD pro platformu Oracle / The software library SAMD for Oracle platform

AU:Lebduška Jiří,  Žák David, Váňa Tomáš, Zechmeister Jiří

Popis:Softwarová knihovna SAMD je samostatným modulem serverové části systému pro synchronizaci dat založené na algoritmu SAMD, tedy synchronizaci pro architekturu klient-server. Je tvořena jádrem provádějícím klíčové synchronizační rutiny, synchronizačními tabulkami a interface pro předávání zpráv mezi serverem a databází. Knihovna využívá jazyka PL/SQL a je určena pro platformu Oracle 10g a vyšší.

Description: The server-side software library SAMD is stand-alone module of the complex system for data synchronization based on SAMD algorithm. The library uses PL/SQL language and is compatible with Oracle 10g or higher.

Download