Software - PC_client

Autor:
Ing. Matěj Černý, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky, Upa, 2010
spoluautor:
Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky, Upa, 2010

Authors:
Ing. Matěj Černý, Department of Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Pardubice
Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D. Department of Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Pardubice

Název
Komunikační modul (síťová část – PC) pro systém rozpoznávání reg. značek vozidel
spolupracující s vývojovým. kitem. IPT-Shark537.

Title
Communication module (network part – PC) for car license plate recognition system working on
IPT-Shar537 development kit.

Abstrakt
SW je prezentován ve formě zdrojového kódu a projektu pro vývojové prostředí Eclipse. Byl
vyvinut a odladěn na vývojovém kitu IPT-Shark537 V.1.0 a Eclipse Helios. Tento SW realizuje
odesílání obrázků do vývojového kitu IPT-Shark537 přes Ethernet protokolem TCP. Program je
napsán v jazyce C s využitím knihoven OpenCV.

Abstract
SW is presented in form of source code and project for IDE Eclipse. SW was developed and
debugged on IPT-Shark537 V.1.0 development board and Eclipse Helios. This SW implements
sending of images to IPT-Shark537 development board over Ethernet using TCP. Programme is
written in C language using OpenCV libraries.

Klíčová slova
rozpoznávání registračních značek, OpenCV, zpracování obrazu, TCP, Blackfin


Keywords
license plate recognition, OpenCV,image processing, TCP, Blackfin

download