Software - 987215

Hájek Martin

Simulátor palubního radaru pro silniční vozidlo v MATLABu
 

Simulator of a automotive radar in MATLAB

 

Abstrakt
Simulátor je aplikace s grafickým uživatelským rozhraním vytvořená v MATLABu, která dokáže simulovat činnost radaru sledujícího situaci před jedoucím silničním vozidlem. Aplikace obsahuje matematický model FMCW radaru včetně antény, pohybujícího se po přímkové dráze, a libovolného množství ideálních cílů s danou polohou, rychlostí a odraznou plochou. Výstupem je animace radarové situace, grafy a další výstupy vypovídající o okamžité činnosti radaru.
 

Klíčová slova
MATLAB, radar, palubní, FMCW, simulace
 

Abstract
The simulator is an application using graphic user interface created in MATLAB. It simulates output information of the car radar observing the situation in front of a moving road vehicle. The application contains the mathematical modell of a FMCW radar (including the antenna), moving along a direct path and watching an arbitrary number of targets of user defined positions, velocities and RCSs . The animation of the radar situation compared to the input data and further radar characteristics are the outputs of the simulator.
 

Keywords
MATLAB, radar, automotive, onboard, FMCW, simulation

 

download: Autoradar.zip