Algoritmy pro výpočet vzájemné funkce neurčitosti u pasivní koherentní lokace

Autor: Jan Pidanič

Vzájemnáfunkce neurčitosti CAF tvoří jádro přijímače bistatického radaru pasivního radarového systému. CAF slouží k odhadu bistatických vzdáleností a Dopplerových rychlostí cílů. Výpočet CAF je velice numericky náročný a vyžaduje vysokou optimalizaci. Software umožňuje pomocí osmi metod výpočtu CAF stanovit odhad výše uvedených parametrů. SW je vytvořen v prostředí Matlab a obsahuje sériové, paralelní a GPU verze algoritmů výpočtu CAF. SW je vhodný pro ověření praktického nasazení algoritmů v reálných aplikacích či pro stanovení bistatické vzdálenosti a Dopplerových rychlostí cílů obsažených ve vstupních signálech.

Stažení / download