SW knihovna SAMD pro platformu Oracle

Autoři: Jiří Lebduška, David Žák, Tomáš Váňa, Jiří Zechmeister

Softwarová knihovna SAMD je samostatným modulem serverové části systému pro synchronizaci dat založené na algoritmu SAMD, tedy synchronizaci pro architekturu klient-server. Je tvořena jádrem provádějícím klíčové synchronizační rutiny, synchronizačními tabulkami a interface pro předávání zpráv mezi serverem a databází. Knihovna využívá jazyka PL/SQL a je určena pro platformu Oracle 10g a vyšší.

 

Stažení / download