Software pro rozšířenou realitu - MOBAUGLESS

Autoři: Jan Keller, Jan Štafa

Software MOGAUGLESS je platformou rozšířené reality, sloužící k dokreslení rozšiřujících informací do reálného obrazu. Principem je detekce objektů v obraze na základě analýzy současné polohy, detekce hran a klíčových bodů. Analyzovaný obraz je porovnáván s databází známých 3D modelů, které jsou poté renderovány do obrazu. Software je napsán pro operační systém Google Android a uvolněn pod licencí GNU GPL.

Stažení / download