Software - 786876

RCN Analyzer    

Autoři / Authors

Zuzana Kleprlíková; David Žák

Abstrakt

Software RCN Analyzer slouží k vyhodnocování a analyzování funkce železniční bezdrátové přenosové sítě a na přehledných mapách graficky vizualizuje ty části železniční sítě, kde je snížená pravděpodobnost přenosu UDP datagramů. Software je uvolněn pod licencí GNU GPL.

Abstract

RCN Analyzer software is used to evaluate and analyze functions of the railway communication network. In the map are visualizated parts of the railway network, where is lower probability of UDP datagrams transmition. The software is distributed under the GNU GPL license.
 
Stažení / Download