Software - 786875

PD Design Environment / PD Design Environment

Autoři / Authors

Lukáš Čegan; Jan Keller   

Abstrakt

Software PD Design Environment sloužící k návrhu a výpočtu široké škály typů děličů výkonu. Software automatizovaně vyhodnotí vstupní rozměry a další parametry děliče výkonu a předloží základní konfiguraci navrhovaného obvodu, který je dále možno exportovat do produktu Autocad. Software je uvolněn pod licencí GNU GPL.

Abstract

The software PD Design Environment used to design and calculate a wide range of types of power dividers. The software automatically evaluates the input's dimensions and other parameters of the power divider and calculates the basic configuration of the circuit. Results can be exported to AutoCAD. This application is distributed under the GNU GPL license.
 
 
Stažení / Download