Podpora pro výpočet traťové propustnosti v úseku s odbočkou

Autor: Petr Veselý

Nástroj umožňuje výpočet propustnosti železničního mezistaničního úseku s odbočkou. Algoritmus výpočtu je založen na nově vytvořené metodice pro výpočet traťové propustnosti, která používá k výpočtu celkové doby obsazení hodnotu kritické cesty v síťovém grafu. Nástroj je vytvořen jako desktopová aplikace. Data jsou importována ze vstupních textových souborů, které obsahují informace o jednotlivých traťových kolejích, které tvoří sledovanou traťovou kolej a dále informace o vlacích, které tuto sledovanou traťovou kolej využívají, především jízdní doby, provozní intervaly pro jednotlivé dvojice vlaků.

Stažení / download