Software - 684202

Lukáš Čegan

Podnikové web hostingové centrum
 

Enterprise web hosting center
 

Abstrakt
Enterprise web hosting center je komplexní platforma pro provoz hostingových služeb v korporátním prostředí. Skládá se serverové části, která integruje http, ftp a sql servery do homogenního prvku a z obslužné aplikace, která umožňuje automatickou správu a monitoring centra s podporou služby Single Sign-On. Platforma Enterprise web hosting center je uvolněna pod licencí GNU GPL.
 

Klíčová slova
web hosting,http,ftp,webový vývoj

 

Abstract
Enterprise web hosting center is a complex platform for web hosting operations in corporation domain. The center is formed by two parts. The server part intergrates http, ftp and sql servers into homogenous unit. The second part is formed by a service application, which makes possible automatic management and monitoring of this center with support of Single Sign-On service. This application is distributed under the GNU GPL license.
 

Keywords
web hosting, http, ftp, web development 

download: