Software - 581675

Jiří Paar

Program pro úpravu Gerber a excellon dat pro prototypovou výrobu DPS

Application for Gerber and excellon data adaptation for PCB prototyping


 

Abstrakt
Program je určen pro podporu prototypové výroby desek plošných spojů. Program s grafickým uživatelským rozhraním, napsaný v jazyce C#, načítá standardní Gerber a excellon data a generuje podklady pro vytvoření filmových matric doplněných o vodící otvory o průměru několika desetin mm, usnadňující navedení vrtacího zařízení při prototypové výrobě.
 

Klíčová slova
Deska Plošných spojů, Gerber, Excellon, prototypová výroba

 

Abstract
The programme is designed to support the printed circuit boards prototyping. The SW using a graphical interface in C#  reads out standard  Gerber and excellon data and prints film matrix data supplemented with auxilliary leading holes data of some tens of millimeter in diametr, needed for easy drill setting in the PCB prototyping.   
 

Keywords
Printed Circuit Board, Gerber, Excellon, prototyping

 

download: