Software - 549782

Generátor A/C/S módů odpovídače sekundárního radaru     
Signal Generator of A/C/S mode Secondary Surveillance Radar

Autoři / Authors

Jan Pidanič; Jiří Konečný

Abstrakt

Sekundární přehledový radar je zařízení používané pro detekci a identifikaci cílů, který obsahuje dotazovač (na zemi) a odpovídač (v letadle). Software umožní generovat odpovědi dle standardu z odpovídače, a to v módech A/C/S. V programu lze měnit parametry, velikost šumu, hodnotu významových bitů (ruční či automatické zadávání). Takto vytvořený signál slouží jako generátor vstupních dat pro další výpočty, simulace v problematice SSR.

Abstract

SoftwareSecondary Surveillance Radar is radar for detection and identification aircraft. This radar had two base parts transmitter (ground) and receivers (aircraft). The target aircraft's transponder replies to signals from a transmitter at many modes. This software is able generate answer at A/C/S mode from aircraft’s transponder. At software we can set parameters like SNR, arbitrary or “by hand” generating of information bits. Signal can be saved and used later for another radar analysis or simulation on SSR problematic.
 
Stažení / Download