Lokalizace kolejových vozidel v rámci modelu železniční sítě

Autor: Jan Fikejz

Software je zaměřený na lokalizaci kolejových vozidel vzhledem k infrastruktuře železniční sítě. Základem identifikace kolejových vozidel bylo vytvoření modelu železniční infrastruktury pomocí datové struktury graf a její následná vizualizace. Stěžejní báze dat tvoří datový soubor s hektometrovníky (tzv. staničení), kde každý hektometrovník disponuje, mimo jiné, i koordináty GPS. Vlastní lokalizace kolejového vozidla v rámci modelu železniční sítě je realizována pomocí operátorů databáze (například nalezení nejbližšího bodu), Oracle Spatial, v níž jsou data uložena, tedy pro každý příchozí GPS koordinát z kolejového vozidla je nalezen nejbližší vrchol grafu (hektometrovník) a hrana, na které se kolejové vozidlo aktuálně nachází. Vhledem ke grafové reprezentaci železniční sítě je možné identifikovat více kolejových vozidel na identické hraně (detekce nestandartních situací na jednokolejných tratích).

Stažení / download