Software - 479215

Hájek Martin

Simulátor FMCW radaru v MATLABu
 

The FMCW radar simulator in MATLAB

 

Abstrakt
Simulátor je aplikace s grafickým uživatelským rozhraním vytvořená v MATLABu, která dokáže simulovat činnost FMCW radaru. Aplikace obsahuje matematický model FMCW radaru a radarové situace s ideálními (bodovými) a neideálními cíli se  složitějším spektrem. Výstupem je grafické znázornění spektra výstupního signálu. V simulaci jsou implementovány kromě standardní DFT i moderní metody spektrální analýzy s vysokou rozlišovací schopností: ESPRIT, MUSIC, Caponův spektrální estimátor.
 

Klíčová slova
MATLAB, radar, FMCW, simulace
 

Abstract
The application with a graphical user interface in MATLAB simulates the operation of a FMCW radar. It contains a mathematical model of a FMCW radar and of a radar situation with ideal (point) targetts and non ideal targets with more complicated spectra. At the application output there is a graphical demonstration of the output signal spectra. Besides of the classical DFT also modern high resolution methods ESPRIT, MUSIC and Capon spectral estimator are implemented in the spectral analysis.
 

Keywords
MATLAB, radar, FMCW, simulation
 

download: FMCWsim.zip