SW modul pro tvorbu týdenních plánů

Autoři: Jiří Zechmeister, David Žák, Tomáš Váňa, Jiří Lebduška

Modul pro tvorbu týdenních plánů slouží pro vytváření týdenních plánů na základě historických dat a dostupné kapacitě zdrojů. Tvorba plánů pracuje v poloautomatickém režimu, uživateli stačí pouze funkcionalitu spustit. Rozplánování potom proběhne automaticky. Systém vyhodnotí dostupné zdroje na zvolené období a na základě historických dat provede rozplánování na stejné časové úseky. Modul je realizovaný jako balíček PL/SQL pro databázové servery Oracle. Je možné jej nasadit v aplikacích, které pracují nad databázovým prostředím Oracle 11g a vyšším. Modul je uvolněn pod licencí GNU GPL.

 

Stažení / Download