Autor / Author

Jan Fikejz

Anotace

Software je zaměřen a optimalizaci SQL dotazů. Nosná část aplikace se soustřeďuje na využití dynamických pohledů, jakožto dynamickou redukci bázového prostoru dat. Demonstrace optimalizace je vztažena na lokalizaci polohy kolejových vozidel v rámci modlu železniční sítě s využitím počítačové simulace s vizualizací.

Annotation

Software is focused on optimizing SQL queries. The main accent is focuses on the use of the dynamic views, as the dynamic reduction of the base-space data. The demonstration of the optimization is aimed to the localization of the rolling stock within the railway network model with utilization the computer simulation with the visualization.

download