ABaseCor

Autor / Author

Jan Fikejz

Anotace

Software je zaměřena na implementaci modulu agentově orientovaného simulačního jádra jakožto možného nástroje pro simulaci provozu kolejových vozidel v rámci modelu železniční sítě.

Annotation

This software is focused on the implementation of the module of the agent-base oriented simulation kernel as a possible tool for the simulation of rolling stock within the model railway network.

download