Automatické rozpoznávání grafických formací pomocí regresních modelů

Autoři / authors

Jakub Mejznar; Jaroslav Marek; Jana Heckenbergerová

Anotace: 

Rozpoznávání grafických formací je jedním z možných přístupů ke zpracování časových řad. Cíle softwaru je automatická detekce grafických formací (jako např. hlava a ramena, vlajka, trojúhelník). Algoritmus je založen na aproximaci formací pomocí nelineární funkce a hledání odhadu jejich neznámých parametrů.

download