Aplikace pro výpočet evoluce vývojových diagramů

Autoři / Authors

Jiří Zechmeister; Tomáš Váňa; David Žák; Jiří Lebduška  

Anotace

Aplikace umožňuje parsování vývojových diagramů ve formátu XML a na základě zjištěných informací umí provést spuštění tohoto vývojového diagramu. Během výpočtu evoluce vývojového digramu je umožněna interakce s uživatelem. V rámci vývojových diagramů je aplikace schopna pracovat i s podprogramy a vícerozměrnými poli. Toto jí dává dostatečný potenciál na poli výuky programování a algoritmizace. Aplikace je vytvořena v jazyce C# pro .NET verze 4.0.

Anotation

The aplication can parse XML document with flowchart. Based on this information the application can execute the flow chart and compute whole evolution of it. During evolution of flow chart is possible to interact with user. There is also support for subroutines and multidimensional arrays. The application has great potential in a field of teaching of algorithmization and programing. The application has been created in C# language for .NET 4.0.

download