Modul pro propojení databázových serverů MSSQL a Oracle

Autoři / Authors

Jiří Zechmeister; Tomáš Váňa; David Žák; Jiří Lebduška  

Anotace

Modul slouží pro migraci databázových objektů mezi prostředími databázového serveru Oracle a MSSQL. Dále modul umožňuje vzdáleně provádět SQL dotazy ze strany serveru Oracle na MSSQL. Modul je tvořen několika balíčky v procedurálním jazyce PL/SQL (Určený pro Oracle 11g2). Pro vyžití není třeba dále zasahovat do zdrojového kódu. V aktuální verzi je možné provádět přenos tabulek a jejich dat. Přenos složitějších objektů zatím není implementován.

Anotation

The main purpose of the module is the migration of database objects from Oracle to MSSQL database server. Also them module provides remote execution of SQL query. The modul is composed of PL/SQL packages (For Oracle 11g2 version). For proper use there is no need to any change in source code of module. In this version is possible to transfer only tables from Oracle to MSSQL including the data. The transfer of more komplex database objects is not implemented yet.

download