Demonstrace zpracování signálů

Autoři / authors

Luboš Rejfek

Anotace

SW slouží k ukázce frekvenčního vyhodnocení signálu pomocí čtyř metod. Použité metody jsou FFT a periodogramy Bartlettův, Welchův a Blackam-Tukey. Ke zpracování jsou generovány průběhy sinusový, pilový a pravoúhlý. Pravoúhlý signál má nastavitelnou střídu z předefinovaných poměrů. Generované signály jsou tvořeny podle zadané frekvence signálu, vzorkovací frekvence, amplitudy a délky signálu. Dalším vstupem pro zpracování je signál načtený ze souboru. Hlavním účelem SW je využití při výuce předmětu EMC, kde se názorně studentům představí spektrum rušivého signálu v závislosti na tvaru a frekvenci. Sekundárním cílem je demonstrace při prezentacích pro potenciální zájemce o studium.
 
download