Software pro dálkové ovládání přístrojů R&S z prostředí MATLAB / The MATLAB Remote Control Software for R&S Instruments

Autoři / Authors

Matěj Petkov; Tomáš Shejbal 

Anotace

Software slouží pro dálkové ovládání, nastavování a ukládání dat vybraných měřicích
přístrojů Rohde & Schwarz z prostředí MATLAB. Software komunikuje s přístroji přes
Ethernet, a pro jeho funkčnost je kromě nainstalovaného MATLABu s Instrument Control
Toolboxem nutná instalace National Instruments VISA knihovny. Ta zajišťuje předávání
SCPI příkazů z PC do přístroje. Tím, že komunikace mezi přístrojem a PC probíhá přes
Ethernet, není potřeba žádných dalších ovladačů (oproti komunikaci přes USB). K přístroji se
lze jednoduše připojit pouze zadáním IP adresy. Aplikace sama rozpozná připojený přístroj a
pro každý přístroj otevře unikátní okno, kde je pak možné s přístrojem dále pracovat.
Přístroje, které jsou si svou funkcí blízké, mají také podobná rozmístění tlačítek a dalších
ovládacích prvků v okně aplikace. Aplikace se tím stává uživatelsky přívětivá a intuitivní.
Software je modulární, takže přidání podpory dalších přístrojů nečiní žádné problémy.
Aplikace podporuje následující typy přístrojů: spektrální analyzátory řady FSL, vektorové
analyzátory řady ZVL, přenosné analyzátory FSH, signálové generátory SMB a SMC, měřiče
výkonu připojitelné přes analyzátory FHS a osciloskopy RTO.


Annotation


The software is developed to remote-control measuring instruments and save data to PC. The
application supports chosen instruments from Rohde & Schwarz. The application is
developed in the MATLAB environment. The software communicates with instruments via
Ethernet. The installation of MATLAB with Instrument Control Toolbox and National
Instruments VISA library is necessary to run the application. Without VISA installation it is
not possible to use SCPI commands. The advantage of using Ethernet is that no additional
drivers are needed (compared to USB communication). Only IP address is needed for the
successful connection to an instrument. The application allows automatic identification of an
instrument and runs a unique window for each instrument, both of which make the application
user friendly. The software is modular, so the addition of more instruments is without any
problems.
The application supports these types of instruments: FSL series spectrum analyzers, FSH
series spectrum analyzers, ZVL series vector analyzers, SMB and SMC series signal
generators, power meters (connected via FSH analyzers) and RTO series oscilloscopes.
 
Download