NoviFlow tracker and sensor data logger / NoviFlow tracker a senzor data logger

Author / Autor: Lukáš Čegan

Description:

NaviFlow Tracker and sensor data logger is an experimental application designed for the Android
operating system, which allows the simulation outputs of different types of industrially manufactured and
commercialized trackers in real time. The application allows you to communicate with a central
component on-line through GPRS or SMS messages and off-line, ie the transmission of data in batches.
Tracker supports measurements using the GPS sensor and accelerometer, gyroscope and compass.

Popis:

NaviFlow Tracker and sensor data logger je experimentální aplikace urcená pro operacní systém Android,
která umožnuje simulování výstupu ruzných druhu prumyslove vyrábených a komercne provozovaných
trackeru v reálném case. Aplikace umožnuje komunikovat s centrální složkou on-line, prostrednictvím
GPRS nebo SMS zpráv a off-line, tj. predávat data dávkove. Tracker podporuje merení pomocí modulu
GPS a senzor akcelerometru, gyroskopu a kompasu.

Keywords:

tracker; sensor; logger

Klíčová slova:

tracker; senzor; logger

Download: http://fei-software-public.upce.cz/software/item/id/39869149