Software for processing and correlation of characteristics of wireless transmission links with parameters of electromagnetic waves / Software pro zpracování a korelaci prenosových charakteristik bezdrátových spoju s parametry šírení elektromagnetických vln

Authors / Autoři: Vladimír Brázda, Ondřej Fišer

Description:

Software consists of set of programs that process data in a predetermined form, namely data from free
space optical link and meteorological data. Software can synchronize the data and create a arranged
database of all variables. sub-routines for the correlation between individual variables and statistical
comparison of the distribution patterns are based on this database.

Popis:

Software tvorí soustava programu, které zpracovávají data v predem stanoveném tvaru, a sice data z
optického spoje a meteorologická data. Software dokáže data casove synchronizovat a vytvorit prehlednou
databázi všech velicin. Z této databáze vycházejí dílcí podprogramy pro korelaci mezi jednotlivými
velicinami a statistické porovnání s modely šírení.

Keywords:

database; correlation; time synchronisation

Klíčová slova:

databáze; korelace; casová synchronizace

Download: http://fei-software-public.upce.cz/software/item/id/39868271