Function library for implementation of the hierarchical access rights in multi-tier systems / Funkcní knihovna pro implementaci hierarchie prístupových práv ve vícevrstvých systémech.

Authors / Autoři: Tomáš Váňa, David Žák, Jiří Zechmeister, Jiří Lebduška

Description:

The library is used for an individual user access to a comprehensive web application. The principle of the
entire library is based on the definition of hierarchical relationships between web applications objects
(panels, forms, buttons, context menus, ...). Rights definition is stored in the database and their evaluation
is done within the database system. Hierarchical definition of the application objects makes it possible to
inherit the rights from the parent object to the child object. The whole solution inculeds GUI application
(.NET Windows Form application) for web application objects a rights definition. GUI application is also
used for users administration (each user have specific rights and roles). The library was impleneted in
Oracle 11g database system. The library was deployed and tested within the existing commercial
application.

Popis:

Knihovna reší prístup jednotlivých uživatelu ke komplexní webové aplikaci. Princip celé knihovny je
založen na definici hierarchických vztahu mezi jednotlivými objekty webové aplikace (panely, formuláre,
tlacítka, kontextová menu, ...). Samotná prístupová práva jsou uložena v rámci databáze a i jejich
vyhodnocování probíhá v rámci databázového systému. Díky hierarchické definici objektu je možné velmi
efektivne dedit práva z nadrazených objektu do objektu podrízených. Kompletní rešení obsahuje i aplikaci
s grafickým rozhraním (.NET Windows Form aplikace), jenž slouží pro definici jednotlivých objektu
aplikace spolu s jejich právy. Zároven aplikace slouží pro definici uživatelu. Jednotlivým uživatelum je
možná pak prirazovat specifická práva a role. Knihovna byla implementována v prostredí databázového
systému Oracle 11g. Knihovna byla nasazena a otestována v rámci existující komercní aplikace.

Keywords:

access rights, web application, multi-tier application, hierarchical rights, Oracle, database

Klíčová slova:

prístupová práva, webová aplikace, vícevrstvá aplikace, hierarchická práva, Oracle, databáze

Download: http://fei-software-public.upce.cz/software/item/id/39868160