Oracle libraries for database-objects analysis / Knihovny pro analýzu objektu databáze Oracle

Authors / Autoři: Tomáš Váňa, David Žák, Jiří Zechmeister, Jiří Lebduška

Description:

Set of database packages for the analysis of database within an Oracle database. The analysis can be done in two modes: automatic and manual. The objects are analyzed immediately when you create or modify them in automatic mode. The comprehensive information are stored about individual objects. From the object status, through its attributes to a control sample of the object. Its also saving the complex historical information about the evolution of object. Library is implemented as PL/SQL database package for Oracle database system. It can be deployed in all applications which is based on Oracle 11g database system a higher. Module is released under GNU GPL license.

Popis:

Sada databázových balícku pro analýzu databázových objektu uvnitr databáze Oracle. Analýza muže
probíhat ve dvou režimech: automatickém a rucním. Pri automatickém režimu jsou objekty analyzovány
ihned pri vytvorení ci jejich úprave. O jednotlivých objektech se evidují komplexní informace. Od stavu
objektu, pres jeho atributy po kontrolní vzorek dat. Zároven dochází k ukládání komplexní historie
evoluce objektu. Modul je realizovaný jako balícek PL/SQL pro databázové servery Oracle. Je možné jej
nasadit v aplikacích, které pracují nad databázovým prostredím Oracle 11g a vyšším. Modul je uvolnen
pod licencí GNU GPL.

Keywords:

Oracle, database objects analysis, database objects comparation, database objects.

Klíčová slova:

Oracle, analýza databázových objektu, komparace databázových objektu, databázové objekty.

Download: http://fei-software-public.upce.cz/software/item/id/39868005