IS/STAG - Oracle WS Interface / Knihovna pro komunikaci s IS/STAG

Authors / Autoři: Jiří Zechmeister, David Žák, Tomáš Váňa, Jiří Lebduška

Description:

Implemetation of software library which is using technology of mapping Java methods to PL/SQL
procedures in Oracle. This mapping is used access through web services (WSDL) to IS/STAG. Library
provides access to scheduler's actions, students, teachers and exams through interface of table functions.
Thanks this library is possible easy to gain infromation from IS/STAG using simple SQL queries.

Popis:

Implementace knihovny, která s využitím technologie mapování Java metod na procedury PL/SQL v
prostredí Oracle provede napojení na webové služby (WSDL) IS/STAG. Knihovna poskytuje následne
prístup k rozvrhovým akcím, studentum, vyucujícím a zkouškovým termínum pres rozhraní tabulkových
funkcí. Pomocí této knihovny je možné jednoduše získávat informace z IS/STAG pomocí jednoduchých
SQL dorazu.

Keywords:

Java, PL/SQL, Oracle, web services, IS/STAG

Klíčová slova:

Java, PL/SQL, Oracle, webové služby, IS/STAG

Download: http://fei-software-public.upce.cz/software/item/id/39868000